BOKNINGSREGLER

Förbokning gäller för all träning. Bokningen till kurser, klasser och PT träffar är bindande och anmälda deltagare kommer att debiteras.

DETTA GÄLLER VID BOKNING AV KURSER Missade kurstillfällen kan du ta igen i mån av plats i en likvärdig öppen klass helst under kursperioden dock senast  2 veckor efter kursslut/ 1 månad efter kursslut kunder som har bokad två eller flera kurser.

– Kurstillfälle kan fås tillgodo i förutsatt att avbokning blev gjord via bokning system av DIG senast 6h före klass start. 
– Vid avhopp under pågående termin återbetalas ej erlagt avgift.
– Missad klass kan inte överföras till kommande kursperiod utan bokas som dropin vid mån av plats via schemat för öppna klasser. 
-Avbokningar via e- mail, sociala medier eller telefon godtas inte. 
-Vid inställd klass förlängas kursen med en vecka alternativt kommer en gästlärare vikariera.

DETTA GÄLLER VID BOKNING AV ÖPPNA KLASSER. Schema öppnas en vecka i förväg för nya bokningar. Klassen kan bokas fram till 1 timme före klass start. 

-Det ska vara minst 4 deltagare för att klassen ska bli av.

-Ställ dig på kö om klassen är fullsatt. Du få meddelande på mailet om du har fått ordinarie plats i schemat senast 6h före klass start.

-Avbokning skall ske senast 6h före klass start. Klassen räknas som förbrukad vid sen avbokning/now show.

-Avbokningar via e- mail, sociala medier eller telefon godtas inte. 

PRIVAT TRÄNING SKALL AVBOKAS 24H före avtalad tid.